Obrazek ilustrujący uściśnięcie dłoni dwóch biznesmenów podkreślający udaną współpracę biznesową z Biurem Podatkowym Polak & Wspólnicy
Logo Facebook

Nowy PIT – 2. Co trzeba wiedzieć?

Opublikowano 17.01.2023
Nowy PIT – 2. Co trzeba wiedzieć?

Co to jest PIT-2?

Formularz PIT-2 to dokument, który składamy płatnikowi składek (pracodawcy). Oświadczamy w  nim, że przysługuje nam prawo do korzystania z kwoty zmniejszającej podatek (tzw. ulgi podatkowej) od osób fizycznych (PIT).

Kto składa PIT-2? Komu przysługuje ulga podatkowa PIT?

Ulga podatkowa, czyli kwota zmniejszająca podatek od osób fizycznych (PIT) przysługuje podatnikowi (pracownikowi), który rozlicza swoje przychody wykazywane na rozliczeniu rocznym PIT-36 lub PIT-37 i jest opodatkowany według skali podatkowej (na zasadach ogólnych).

Ponadto ulga przysługuje, jeśli pracownik:

·         nie otrzymywał emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika albo otrzymywał emeryturę lub rentę za pośrednictwem płatnika i złożył wniosek, o którym mowa w art. 34 ust. 2a (czyli o rezygnacji ze stosowania kwoty zmniejszającej podatek od wypłacanego świadczenia);

·         nie otrzymywał świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych;

·         nie osiągał dochodów z działalności gospodarczej  czy najmu lub dzierżawy,

·         nie ma dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,

Ile można odliczyć od należnego podatku PIT?

Kwota wolna od podatku to 30.000 zł. Najprościej mówiąc, jeśli w ciągu roku zarobimy 30.000 zł to nie zostanie to opodatkowane (wychodzi miesięcznie 2,5 tys. zł przez 12 miesięcy bez podatku). 12% z kwoty 2,5 tys. zł wynosi 300 zł miesięcznie (300 zł to będzie kwota zmniejszająca podatek odliczana od naszego należnego podatku PIT co miesiąc przez zatrudniającego nas pracodawcę) lub 3600 zł rocznie (jeśli zastosujemy kwotę zmniejszającą podatek w rozliczeniu rocznym).

Nowości w PIT-2 od 1 stycznia 2023 roku?

W stosunku do lat ubiegłych, od 1 stycznia 2023 roku w oświadczeniu PIT-2 i przepisach z nim związanych zaszły pewne zmiany:

·         zastosowanie od stycznia 2023 roku kwoty zmniejszającej przez wszystkich płatników, którzy pobierają zaliczki na podatek (w tym również pracodawców, zleceniodawców, organy rentowe),

·         Od 2023 roku wniosek o stosowanie kwoty zmniejszającej podatek mogą złożyć też zleceniobiorcy albo wykonujący umowy o dzieło,

·         podzielenie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) maksymalnie na 3 płatników (jeśli pracujemy  kilku miejscach).

Komu składamy PIT-2?

PIT-2 składamy pracodawcy, w swoim zakładzie pracy. Możemy złożyć go w formie elektronicznej lub papierowej.

Czy złożenie PIT-2 jest obowiązkowe? Co jeśli nie złożę PIT-2?

Deklaracji PIT-2 jest dobrowolna, nie składając jej nie poniesiemy żadnych karnych konsekwencji. Jeśli jednak nie złożymy tej deklaracji nasz pracodawca nie będzie stosował kwoty zmniejszającej podatek w wyliczeniach comiesięcznych zaliczek na podatek dochodowy, a przez to zarobimy mniej. Wprawdzie, pieniądze, które nadpłacimy w ten sposób zostaną nam zwrócone przy składaniu deklaracji PIT-37 w następnym roku kalendarzowymi (na zeznaniu pomniejszysz podatek należny o kwotę 3.600).

Czy PIT-2 należy składać co roku?

Oświadczenie PIT-2 złożone u pracodawcy dotyczy również kolejnych lat podatkowych. Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli zmieniły się okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki na podatek. W innym wypadku nie ma konieczności składania PIT-2 w każdym roku podatkowym.

Skąd wziąć formularz PIT-2?

Oświadczenia i wnioski (z wyjątkiem wniosku o stosowanie wyższej stawki podatku) podatnik może złożyć korzystając ze wzorów PIT-2, PIT-2A, PIT-3 udostępnionych przez Ministerstwo Finansów na stronie: https://www.gov.pl/web/finanse/pit-formularze?page=2&size=10. Korzystanie ze wzorów opracowanych przez Ministerstwo Finansów nie jest obowiązkowe. Jeśli jednak podatnik złoży oświadczenie lub wniosek według tych wzorów, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia.

 

Jeśli potrzebujesz pomocy podatkowej lub porady – zadzwoń (Tel.: 33 85 144 25, Tel. kom.: 606 407 983, 606 288 795) lub skorzystaj z formularza kontaktowego.

Najnowsze posty

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 roku.
Opublikowano 10.11.2023

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 roku.

Limity podatkowe obowiązujące w 2024 roku.
Fundacje rodzinne. Podstawowe informacje
Opublikowano 21.06.2023

Fundacje rodzinne. Podstawowe informacje

Fundacja rodzinna
Jesteśmy członkiem KIBR!
Opublikowano 15.05.2023

Jesteśmy członkiem KIBR!

#KIBR

Kontakt

Biuro Podatkowe Polak & Wspólnicy Sp .J.
ul. Górna 24/1a
43-400 Cieszyn

Tel.: 33 85 144 25
Tel. kom.:
606 407 983, 606 288 795
E-mail: biuropolak@gmail.com
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w formularzu w celach informacyjnych (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883. ze zm.)